Handboek Mens & Openbare Ruimte

De openbare ruimte speelt een grote rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van 'openbare ruimte' hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, gebaseerd op eigen werk, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede expertgroep, het boek Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte  geschreven.

 • Zeven thema’s: aantrekkelijk, sociaal veilig, toegankelijk en bereikbaar, beweegvriendelijk, sociaal,  kindvriendelijk, groen.
 • Ruim 500 ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor de schaalniveaus blok, buurt en stad en voor pleinen en parken.
 • Concreet en praktisch toepasbaar voor programma’s van eisen, ontwerpen, herontwikkeling, discussie, etc.
 • Leuke ‘weetjes’ en vele niet eerder gepubliceerde richtlijnen.
 • Foto’s van plekken en projecten uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland.
 Alle richtlijnen zijn tot stand gekomen na uitgebreide toetsing door een brede expertgroep.
 

 

  

Handboek: al door 1000 collega's besteld!

Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte biedt concrete ruimtelijke richtlijnen voor een gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare ruimte naar schaalniveau (blok, buurt, stad) en voor parken en pleinen. Omdat het boek de gebruiker centraal stelt, is het een unieke aanvulling op de bestaande ontwerpboeken. Prettige Plekken is een standaardwerk voor:

 • stedenbouwkundigen
 • planologen
 • landschapsarchitecten
 • opleidingen
 • gemeenten en provincies
 • alle sectoren die betrokken zijn bij beleid en inrichting van de openbare ruimte


De gebruiker staat centraal

De richtlijnen in dit handboek zijn gebaseerd op het kijken naar planning en ontwerp door de ‘bril van de gebruiker', de mens.  Om in het ontwerp de mens echt centraal te stellen, dient het ontwerp volgens de auteurs aan vier basisvoorwaarden te voldoen. Zij noemen dat de vier V’s: Veiligheid, Variatie, Verblijf en Verplaatsing.

Naast een beoordeling op de vier V’s is het voor een goed plan of ontwerp essentieel dat u zich verdiept in de behoefte van de gebruiker. Wie zijn de (toekomstige) gebruikers van het plangebied? Wat willen zij hier doen? Wat willen zij op deze plek zien en ervaren? Waar komen zij vandaan en waar willen zij vervolgens naar toe? Als duidelijk is wat er moet komen komt de ‘hoe-vraag’ om de hoek. De honderden praktische richtlijnen in het boek helpen bij het beantwoorden van die vraag.

Door het gebruik van dit boek kan het zijn dat de vaak grote investeringen voor de openbare ruimte efficiënt(er) worden aangewend omdat er meer aandacht is voor gebruik, ook voor de verschillende doelgroepen en door de tijd heen. Dit kan onnodige en kostbare herinrichting of extra beheerkosten achteraf voorkomen.

 


Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte is een publicatie van:

 

Een merk van: