Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte 

De openbare ruimte speelt een grote rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor

de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van 'openbare ruimte' hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, adviseurs bij Bureau KM', het boek Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte  geschreven. Gebaseerd op eigen werk, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede expertgroep. Bekijk het inkijkexemplaar.

  • Zeven thema’s: aantrekkelijk, sociaal veilig, toegankelijk en bereikbaar, beweegvriendelijk, sociaal,  kindvriendelijk, groen.
  • Ruim 500 ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor de schaalniveaus blok, buurt en stad en voor pleinen en parken.
  • Concreet en praktisch toepasbaar voor programma’s van eisen, ontwerpen, herontwikkeling, discussie, etc.
  • Leuke ‘weetjes’ en vele niet eerder gepubliceerde richtlijnen.
  • Foto’s van plekken en projecten uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland.
 Alle richtlijnen zijn tot stand gekomen na uitgebreide toetsing door een brede expertgroep.

 

 

 


Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte is een publicatie van: