500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

De openbare ruimte speelt een grote rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. 
Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van 'openbare ruimte' hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, gebaseerd op eigen werk, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede expertgroep, het boek Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte  geschreven.

 • Zeven thema’s : aantrekkelijk, sociaal veilig, toegankelijk en bereikbaar, beweegvriendelijk, sociaal,  kindvriendelijk, groen.
 • Ruim 500 ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor de schaalniveaus blok, buurt en stad en voor pleinen en parken.
 • Concreet en praktisch toepasbaar voor programma’s van eisen, ontwerpen, herontwikkeling, discussie, etc.
 • Leuke ‘weetjes’ en vele niet eerder gepubliceerde richtlijnen.
 • Foto’s van plekken en projecten uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland.
Alle richtlijnen zijn tot stand gekomen na uitgebreide toetsing door een brede expertgroep.
 

 

500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting
 

Nieuw standaardwerk

Nieuw standaardwerk

Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte biedt concrete ruimtelijke richtlijnen voor een gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare ruimte naar schaalniveau (blok, buurt, stad) en voor parken en pleinen. En omdat het boek de gebruiker centraal stelt is het een unieke aanvulling op de bestaande ontwerpboeken. 

Prettige Plekken is een standaardwerk voor:

 • stedenbouwkundigen
 • planologen
 • landschapsarchitecten
 • opleidingen
 • gemeenten en provincies 
 • alle sectoren die betrokken zijn bij beleid en inrichting van de openbare ruimte

De gebruiker staat centraal

De richtlijnen in dit handboek zijn gebaseerd op het kijken naar planning en ontwerp door de ‘bril van de gebruiker', de mens.  Om in het ontwerp de mens  echt centraal te stellen, dient het ontwerp volgens de auteurs aan vier basisvoorwaarden te voldoen. Zij noemen dat de vier V’s:
Veiligheid  -   Variatie   -   Verblijf   -   Verplaatsing

Naast een beoordeling op de vier V’s is het voor een goed plan of ontwerp essentieel dat u zich verdiept in de behoefte van de gebruiker. Wie zijn de (toekomstige) gebruikers van het plangebied? Wat willen zij hier doen? Wat willen zij op deze plek zien en ervaren? Waar komen zij vandaan en waar willen zij vervolgens naar toe? Als duidelijk is wat er moet komen komt de ‘hoe-vraag’ om de hoek. De honderden praktische richtlijnen in het boek helpen bij het beantwoorden van die vraag.

Door het gebruik van dit boek kan het zijn dat de vaak grote investeringen voor de openbare ruimte efficiënt(er) worden aangewend omdat er meer aandacht is voor gebruik, ook voor de verschillende doelgroepen en door de tijd heen. Dit kan onnodige en kostbare herinrichting of extra beheerkosten achteraf voorkomen.

De gebruiker staat centraal
 

Vijf redenen om dit handboek te gebruiken

Vijf redenen om dit handboek te gebruiken

Belangrijke redenen om dit boek te kopen en vooral te gebruiken:

 1. U maakt succesvolle openbare ruimtes waar mensen graag verblijven.  
 2. U heeft met dit handboek alle praktische kennis over ruimtelijke voorwaarden bij elkaar.
 3. Dit handboek is uniek en biedt een zeer praktische aanvulling op bestaande ontwerpboeken. Het is het enige handboek waarin de mens/gebruiker (weer) centraal staat. 
 4. Het biedt u ruim 500 praktische en betrouwbare richtlijnen voor het inrichten en ontwerpen van de openbare ruimte.
 5. Vele foto's en voorbeelden uit 50 steden. 

Masterclass Prettige Plekken

In februari 2017 wordt op basis van de uitgangspunten, ideeën en visies van het in het handboek een  Masterclass Prettige Plekken  georganiseerd. Uiteraard met de auteurs als docent.  
In deze masterclass wordt u begeleid hoe u het gebruik van de openbare ruimte door mensen centraal kunt stellen en welke gevolgen (én voordelen) dat voor de inrichting ervan heeft. Na een dag vol visies, discussie, ontwerpen maken en beoordelen gaat u met een hoofd vol inspirerende ideeën verder aan de slag met het creëren van prettige plekken.

Heeft u belangstelling voor deze Masterclass? Stuur dan nu vast een e-mail naar  klantenservice@acquirepublishing.nl . Zodra er meer bekend is over programma en data zullen we u als eerste informeren.

Meer informatie volgt 

Masterclass Prettige Plekken

Auteurs

 • Beide auteurs vormen samen Bureau KM - Advies Gebruik Openbare Ruimte Beide auteurs vormen samen Bureau KM - Advies Gebruik Openbare Ruimte


 • Drs. Rosemarie Maas Drs. Rosemarie Maas

  ‎Planoloog en beleidsadviseur

  Rosemarie Maas (1967) is planologe en heeft ruim 15 jaar ervaring als beleidsadviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen voor sport, beweging, recreatie en spelen, variërend van beleid tot projecten. Ze heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan de ontwikkeling van de Speeldernis, de eerste natuurspeeltuin van Nederland en was projectleider van de Rotterdamse Norm voor Buitenspeelruimte; projecten die beiden nationale aandacht en navolging hebben gekregen. De laatste paar jaar heeft Rosemarie vooral geadviseerd over sport en bewegen in de openbare ruimte voor het sportbeleid. Rosemarie heeft een fascinatie voor inrichting van steden die ze frequent bezoekt en waarvan ze analyseert wat succesfactoren zijn voor gebruik. 

  De beide auteurs vormen samen Bureau KM.

 • Ing. Kyra Kuitert ®RCA Ing. Kyra Kuitert ®RCA

  Adviseur Openbare Ruimte

  Ing. Kyra Kuitert ®RCE (1962) is tuin- en landschapsontwerper en eigenaar van Bureau K2. Het zwaartepunt van het advieswerk ligt bij sociale veiligheid; Kyra is geregistreerd CPTED-expert ( Crime Prevention Through Environmental Design). Bureau K2 adviseert daarnaast over een beweegvriendelijke, sociaal duurzame en groene openbare ruimte. De opdrachten lopen uiteen van parken en snelwegen tot parkeergarages en complete nieuwbouwwijken. Bureau K2 is aangesloten bij het wereldwijde Placemaking Leadership Council. Sinds 1994 schrijft Kyra artikelen voor vakbladen, zoals Tuin & Landschap. Een overzicht van projecten en publicaties staat op  www.bureauk2.nl. Kyra is verder een enthousiaste reiziger die haar ogen altijd goed de kost geeft.

  De beide auteurs vormen samen Bureau KM.

 • Expertgroep Expertgroep

  die op verzoek feedback op specifieke paragrafen en hoofdstukken gaf en de richtlijnen heeft getoetst aan hun praktijkervaring, bestaat uit:

   

  Dayenne l’Abee  -    Kenniscentrum Sport (voorheen NISB)
  Merel de Boer  -    Senior adviseur, ICSadviseurs 
  Roland Draaijer  -    Voormalig adviseur sportvoorzieningen NOC*NSF 
  Jeroen Hoyng  -    Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) 
  Bernadette Janssen  -   Partner BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling 
  Anne Koning  -    Voorzitter Branchevereniging Spelen, adviseur Stad 2.0 en PvdA-lid Provinciale Staten Zuid-Holland 
  Albert Koolma  -    Hoofd Landschapsarchitectuur, gemeente Den Haag 
  Maartje Kunen  -   Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) 
  Hugo van der Poel  -   Directeur Mulier Instituut 
  Sjoerd Soeters  -    Directeur Soeters Van Eldonk architecten
  Marjolein Steemers  -   Beleidsadviseur Openbare ruimte en Gezondheid,  Gemeente Rotterdam
  Mariëlle Versteeg  -    Projectmanager, Jantje Beton 
  Janneke Zomervrucht  -   Secretaris MENSenSTRAAT, voormalig beleidsmedewerker Veilig Verkeer Nederland Recensies

Ing. Albert Koolma, Hoofd Landschapsarchitectuur gemeente Den Haag:

' De handboeken openbare ruimte die ik ken zijn vanuit beheerbaarheid en niet vanuit gebruik geschreven. De benadering van Prettige Plekken past veel meer in deze tijd.' 

Ir. Merel de Boer, senior adviseur ICSadviseurs:

' Dit handboek is een zeer waardevolle toevoeging om in ruimtelijk functionele en technische programma’s van eisen van maatschappelijk vastgoed naar te verwijzen als bron- en basisdocument waar het ontwerp van de (buiten)ruimte rekening mee dient te houden. Dit betekent dat het bij elk advies-, ontwerp- en architectenbureau en gemeente in de kast moet staan.'

Dr. Ir. Hugo van der Poel, directeur Mulier Instituut:

'Het handboek Prettige Plekken lijkt me niet alleen relevant voor ontwerpers maar ook voor beleidsmakers, die bijvoorbeeld bezig zijn met het inrichten van de ‘gezonde’ of ‘actieve stad’.'

Recensies

Incompany training

Samen met uw collega’s een dag(deel) de diepte in?
De auteurs verzorgen graag in overleg met u een incompany training gebaseerd op het gedachtengoed van het Handboek.
Wij stellen in overleg met u een programma samen met een voor u ideale mix van theorie, discussie, reviews van bestaande situaties, schouwen, ontwerpateliers en meer.
Heeft u belangstelling voor een incompany training?
Neemt u dan even contact met ons op. Wij brengen u dan in contact met de auteurs voor verder  overleg over inhoud, planning, kosten en locatie. 

Incompany training

Bestellen

Fijn dat u belangstelling heeft voor het handboek.
We garanderen u, op basis van de positieve reacties van experts en de meelezers tijdens de samenstelling van het boek, echte handvatten te bieden én te inspireren tot het ontwerpen van prettige plekken waar de mens echt centraal staat. Zie ook de recensies.

De feiten voor u op een rij:

Titel:   Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare Ruimte  
Omvang: 250 pagina’s, full color 
Auteurs:  drs. Rosemarie Maas en ing. Kyra Kuitert
Prijs: € 49,50 (exclusief 6% btw en verzendkosten) 
Levertijd: binnen paar dagen na uw bestelling

 
 

Download inkijkexemplaar

 

Klik hier om uw bestelling te plaatsen.  U ontvangt daarna direct een mail met de bevestiging van uw bestelling. De factuur ontvangt u bij het Handboek.